بررسی شرایط و راههای مهاجرت به اسپانیا

کشور اسپانیا در جنوب غربی قاره سبز و در همسایگی کشورهای فرانسه و پرتقال قرار گرفته است و عضو اتحادیه اروپا و حوزه شنگن می‌باشد. آب و هوای گرم و متعادل کشور اسپانیا و وجود جاذبه‌های طبیعی و سواحل متعدد بر جذابیت زندگی در این کشور افزوده است و مهاجران بسیاری اسپانیا را به عنوان مقصد زندگی خود انتخاب می‌کنند.کشور اسپانیا به دلایل مختلف به یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی در دنیا تبدیل شده است. طبق آخرین آمار رسمی ارائه شده کشور اسپانیا چهارمین کشور قاره اروپا و دهمین کشور در دنیا از لحاظ بیشترین تعداد مهاجر شناخته شده است. در ادامه به بررسی روش های مهاجرت به این کشور میپردازیم: